Υποστήριξη Εφαρμογών

Η ομάδα μας μπορεί να προσφέρει με επαγγελματισμό, συνέπεια και τεχνογνωσία την καλύτερη υποστήριξη στις εφαρμογές που η ίδια αναπτύσει.
Επιθυμείτε να έχετε υποστήριξη εφαρμογών όπως εσείς επιθυμείτε ;

Μπορείτε να ξεκινήσετε την χρήση των εφαρμογών χωρίς να δεσμευθείτε με κάποιο τρόπο υποστήριξης :

  • Δοκιμάστε αρχικά την Δωρεάν υποστήριξη με e-mail.
  • Στην συνέχεια για πιό πολύπλοκα θέματα μπορείτε να ζητήσετε την υποστήριξη με απομακρυσμένη πρόσβαση.
  • Άν οι απαιτήσεις δεν καλύπτονται από τα παραπάνω μπορείτε να ζητήσετε υποστήριξη με σύμβαση.

Αναλυτικότερες πληροφορίες …

Επιλογές υποστήριξης Λογισμικού

Μπορείτε να επιλέξετε τον τρόπο υποστήριξης του λογισμικού ανάλογα με τις ανάγκες σας.

Δωρεάν Υποστήριξη μέσω email Υποστήριξη ανά εργασία (Τηλεφωνική, Απομακρυσμένη, Επί τόπου). Υποστήριξη με ετήσιο συμβόλαιο (Τηλεφωνική, Απομακρυσμένη, Επί τόπου).
Χαρακτηριστικά Απάντηση σε ερωτήματα σχετικά με τις εφαρμογές.

Η απόκριση εξαρτάται από τον φόρτο εργασίας και την διαθεσιμότητά μας.

Απάντηση σε ερωτήματα σχετικά με τις εφαρμογές.

Επίλυση όλων των ζητημάτων που αφορούν τις εφαρμογές μας.

Η απόκριση εξαρτάται από τον φόρτο εργασίας και την διαθεσιμότητά μας και καθορίζεται σε συννενόηση μαζί σας κατά περίπτωση.

Απάντηση σε ερωτήματα σχετικά με τις εφαρμογές.

Επίλυση όλων των ζητημάτων που αφορούν τις εφαρμογές μας.

Η απόκριση γίνεται μέσα σε καθορισμένα χρονικά όρια τα οποία περιγράφονται στο συμβόλαιο υποστήριξης.

Απαιτήσεις Διασύνδεση στο internet για απομακρυσμένη υποστήριξη άν το ζητήσετε. Διασύνδεση στο internet για απομακρυσμένη υποστήριξη. Διασύνδεση στο internet για απομακρυσμένη υποστήριξη.
Τρόπος χρέωσης Δωρεάν. Υποστήριξη με χρονοχρέωση. Υποστήριξη ετήσια χρέωση.