Λογιστικές εφαρμογές

Οι λύσεις Λογιστικών Εφαρμογών καλύπτουν διάφορους τομείς .
Ενδεικτικά αναφέρονται συνοπτικά οι ομάδες διαχείρισης οντοτήτων και διαδικασιών : 

Γενική Λογιστική :

 • Λογαριασμοί
 • Διαχείρηση άρθρων
 • Βοηθητικοί πίνακες
 • Λογιστικές Εκτυπώσεις

 

Έσοδα – Έξοδα :

 • Πελάτες
 • Προμηθευτές
 • Παραστατικά Πωλήσεων
 • Παραστατικά Αγορών
 • Βοηθητικοί πίνακες
 • Λογιστικές Εκτυπώσεις

 

Μισθοδοσία :

 • Εργαζόμενοι
 • Κινήσεις Εργαζομένων
 • Βοηθητικοί πίνακες
 • Εκτυπώσεις Μισθοδοσίας

 

Βασικά χαρακτηριστικά :

 • Εφαρμογή Client/Server για Windows 95/98/XP/7/8/10
 • RDBMS MSSQL/Interbase/Firebird

 

Δοκιμάστε τώρα δωρεάν τις εφαρμογές.