Διαχείριση ΤΟΕΒ

Λογισμικό για οργανισμούς ΤΟΕΒ.

Ενδεικτικά αναφέρονται συνοπτικά οι ομάδες διαχείρισης οντοτήτων και διαδικασιών :

 • Εκμεταλευτές/Ιδιοκτήτες
 • Κτηματολόγιο
 • Αρδευτικά
 • Διαχείριση Χρεώσεων/Πιστώσεων
 • Οικονομικές εκτυπώσεις
 • Βοηθητικοί πίνακες
 • Πληροφοριακές εκτυπώσεις

 

 

Βασικά χαρακτηριστικά :

   • Εφαρμογή Client/Server για Windows 95/98/XP/7/8/10
   • RDBMS MSSQL/Interbase/Firebird

 

Δοκιμάστε τώρα δωρεάν τις εφαρμογές.