Λογισμικό

Οι λύσεις εφαρμογών πληροφορικής καλύπτουν διάφορους τομείς.

Ενδεικτικά αναφέρονται μερικοί παρακάτω :

  • Επιχειρήσεις
  • Επαγγελματίες
  • Λογιστικά γραφεία
  • Οργανισμοί ΤΟΕΒ
  • Εξειδικευμένες λύσεις

Βασικά χαρακτηριστικά :

  • Windows 95/98/XP/7/8/10
  • RDBMS MSSQL/Interbase/Firebird
  • Web interface IE/Firefox/Chrome/Opera