Δοκιμάστε Δωρεάν

Επιλογές Εγκατάστασης Λογισμικού

Μπορείτε να επιλέξετε τον τρόπο εγκατάστασης του λογισμικού ανάλογα με τις ανάγκες σας.

Εγκατάσταση στον υπολογιστή σας ή στο τοπικό σας δίκτυο υπολογιστών Cloud application hosting *
Χαρακτηριστικά Τοπική εγκατάσταση στον υπολογιστή σας ή στο τοπικό σας δίκτυο υπολογιστών.Τεχνολογία Client/Server με βάση δεδομένων RDBMS. Διαδικτυακή εφαρμογή (web application) με την χρήση ie/firefox/chrome/opera από διάφορα λειτουργικά συστήματα.Εφαρμογή Windows η οποία είναι συμβατή με κάθε έκδοση των Windows.
Απαιτήσεις Windows και Windows Server όλες οι εκδόσεις.Διασύνδεση στο internet για απομακρυσμένη υποστήριξη. Διασύνδεση στο internet.
Τρόπος χρέωσης Δωρεάν δοκιμαστική εγκατάσταση εφαρμογών. Δωρεάν δοκιμαστική χρήση εφαρμογών.

 

* Η υπηρεσία Cloud application hosting παρέχεται για συγκεκριμένες εφαρμογές.

Επιλογές Εγκατάστασης Λογισμικού

Μπορείτε να επιλέξετε τον τρόπο εγκατάστασης του λογισμικού ανάλογα με τις ανάγκες σας.

Εγκατάσταση στον υπολογιστή σας ή στο τοπικό σας δίκτυο υπολογιστών Cloud application hosting *
Οδηγίες Εγκατάστασης Windows
Εφαρμογές Business ERP

 

* Η υπηρεσία Cloud application hosting παρέχεται για συγκεκριμένες εφαρμογές.

Οδηγίες Εγκατάστασης Λογισμικού

Βήμα πρός βήμα οδηγίες εγκατάστασης.

Εγκατάσταση στον υπολογιστή σας ή στο τοπικό σας δίκτυο υπολογιστών Cloud application hosting *
1. Εγκατάσταση Βάσης δεδομένων. Η προκαθορισμένη εγκατάσταση των εφαρμογών χρησιμοποιεί την βάση δεδομένων ανοικτού κώδικα Firebird την οποία μπορείτε να κατεβάσετε από την σχετική ιστοσελίδα.Για να χρησιμοποιήσετε βάση δεδομένων MSSQL παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για την εγκατάσταση.
2. Εγκατάσταση Εφαρμογής. Εκτελείτε την αντίστοιχη εφαρμογή Setup που θα κατεβάσετε για εγκατάσταση.
3. Ρυθμίσεις Windows και εφαρμογών. Make sure you are logged into your Windows 7/8 machine with an administrator account. Then follow these directions:Go to Start | Run… Type regedit…

Open the HKEY_LOCAL_MACHINE branch.

Open the SOFTWARE branch.

Windows 7 : Right-Click on the entry labeled “Borland”.

Windows 8 : Open the Wow6432Node branch and Right-Click on the entry labeled “Borland”

In the menu that shows select Permissions. The following dialog will appear:

Click “Users”. (Users (MachineName\Users) )

Under “Permissions for Users “, select “Allow” for Full Control. Then click OK.

Click OK to exit the Registry Key Permissions dialog box.

Exit the Registry Editor window

 

* Η υπηρεσία Cloud application hosting παρέχεται για συγκεκριμένες εφαρμογές.